Ja men gör en bättre logga själv då för helvete.
   
Skip Navigation Links. Låtar  Klicka på en kolumntitel för att sortera efter den kolumnen. Antal låtar: 306
 
För nya medlemmar: Lär er låtar med kategori A först. Det är dom vi spelar oftast.

Senast ändradKatTitelTypFrånUpphovsmanUtlärdUtlärd av 
2024-05-15A Ale Möllers sommarvals Vals Ale Möller2014-01-01Torbjörn
2024-04-17  Vals efter Viktor Andersson ValsJeppo Österbotten 2014-02-27Gunnar L
2024-04-17  Spoven schottisJämtlandav Kjell-Erik Erilsson2023-09-27Liv o Kajsa
2024-04-17  Schottis ef Munter Johan schottisJämtlandeft Kjell-Erik Erilsson2024-02-28Kaijsa
2024-04-17polska Solingpolskan  Bodaef Knapp Karin som har den ef Knapp Brita2023-12-06Liv o Lukas
2024-04-17  Slängpolska ef Karl Viktor Rulin  Närke 2022-12-16Liv och Marie
2024-04-17  Polska efter Pål Nilsson el Pål Nischa polskaJämtland 2006-01-15Jon
2024-04-10  Polska ef Olle Mellberg polskaMedelpadeft Bosse Olofsson, Skeppis2024-04-10Liv
2024-04-10  Bonden och fan polskaRättvikPer-Ols Gudmund2023-10-11Marie
2024-03-13  Lapp-jons polska polskaJämtlandeft Kjell-Erik Erilsson2023-09-05Kaijsa
2024-03-04  Hör du rullande gubbe långdans?Skåneef Henrietta2024-01-31Johanna
2024-02-21  Baggbölebäckens klagan ValsUmeåKjell- Åke Sandström2016-04-21Isak Bergström
2024-02-06  Pollonäs från Bergen PollonäsBergeneft Mikael Marin2023-11-23Liv
2024-02-06  Polska ef August Widmark slängpolskaVingåker, Sörmlandef August Vidmark2023-12-06Mats E
2024-02-06  Soldatvisa från malung marschMalungefter Hans Lisper2023-08-22Marie
2024-01-31  Gånglåt från Låstad gånglåtVästergötlandeft Hans Kennemark2024-01-31Mari-Liis
2023-11-01  Valsjötigern polskaHälsinglandEf Tuva Härdelin2023-11-01Marie
2023-10-11  Finska valsen ValsFinlandTroligtvis en finne2007-02-12Rebecka
2023-09-28A Erkgärds Mats Polska  2007-11-26Christopher o Jonas
2023-09-20A Serpentiner och konfetti SchottisVärmlandMats Edën2001-01-01 
2023-08-29  Klappvalsen ValsVärmlandMats Eden2012-03-08My
2023-08-29A Kokk Sofia polsNorgeAne Sofia Engesvold2015-01-31Jonas Hjalmarsson
2023-08-29  Schottis från Jämtland el närliggande schottisJämtland 2022-09-22Lukas
2023-04-25  Dorrigo Old timeNya ZeelandGeorge Jackson2023-04-25Tonya
2023-04-25  Pistvalsen valsOre, Dalarnaeft Pisten2023-04-25Marie m fl
2023-03-21A Kerstins brudpolska Polska Kjell-Erik Eriksson2008-03-17Robert B
2023-03-21A Glada Edvard Slängpolska  2011-02-28Patrik Andersson
2023-03-21A Vevlireslängpolska Slängpolska  2011-02-28Patrik Andersson
2023-03-21  Strömmingspolskan polskaMedelpad 2023-02-14Tonya
2023-03-21  Polska efter Spelgulle polskaMedelpadGullis2020-02-02Bo Olofsson
2023-03-21  Metsäkukkia, Skogsblomster valsFinnland 2021-10-19Tonya
2023-02-15  Gappa Rosrosa ValsMalungHans Lispers2016-10-06Alva Granström
2023-02-15  Polska från Ornunga PolskaVästergötland 2009-08-31Rebecka
2023-02-15  Havannapolska polskaFalunReidar Sjödén2013-04-18Emma E
2023-02-15  Fanteguten polskaHestra i Småland 2007-02-05Marie & Erik
2023-02-15  Polska från Ore ef Dalfors polskaDalarna, Oreeft Dalfors2022-09-22Marie
2023-02-14  Ombyggnan polskaRättvikeft Pers-Erik Olsson2023-02-14Marie och Lukas
2022-10-27  Rymdpolskan polskaMönsteråsKarl Johan Ankarblom2022-10-27Tonya
2022-10-20  Pelle Pers fläckpolska polska Skomakar Karl2022-08-30Tonya
2022-10-20  Polska ef John Erik Mattsson polskaDigerberget, Jämtlandef John Erik Mattsson2022-10-20Liv
2022-10-20  Polska från Närke polskaNalavi, NärkeJohan Andersson2022-10-20Tonya
2022-09-13  Polska ef Frisell polskaVästerdalarna 2022-09-13Lukas
2022-08-30  Bröllopsvals av Hanna Tibell valsHälsinglandHanna Tibell2020-10-06Marie
2022-08-30  Poliska från Föllinge ÅtabakspolskaJämtland 2022-01-11Tonya och Maire
2022-08-30A Årepolskan polskaJämtlandeft Kjell-Erik Erilsson2020-09-30Lukas
2022-08-30  Kings Selma  allspelslåt Bingsjö 0001-01-01 
2022-05-24  Pols fra Elverum  Norge 2022-05-24Lukas
2022-05-24  Pols ef Jon Andersson finnskogspolsVärmlandeft Jon Andersson2022-05-24Marie
2022-04-26  Valsi Jaanale valsFinland 2022-04-05Tonya
2022-04-05  Schottis från Jämtland schottisTroligen Jämtland 2019-02-19Lukas/Tonya
2022-04-05  Petter Olas Annas vals valsSmåland 2009-09-20Jenny Tidman
2022-04-05A Mot lysere tider ReinlenderNorgeAsle Tronrud2012-05-03Marie, Anna
2022-04-05A Polska ef Janne Mårtensson polskaÅseleeft Janne Mårtensson2021-11-30Sandra Berggren
2022-04-05A Björnes schottis Schottis Rikard Näslin2007-08-27Marie
2022-03-29  Polska efter Sven Duva    0001-01-01 
2022-03-13  Polonäs från Lycksele polonäsLycksele 2022-03-12Sandra Berggren
2022-03-13  Gökpolskan polskaLyckseleMatis Tures?2022-03-12Sandra Berggren
2022-03-08  Minnen från Määnsälä    0001-01-01 
2022-03-03  Hållplatsen polskaRättvikYvonne Olsson2022-03-01Liv
2022-02-01  Schottis ef Elias Svante marsch/schottisLyckselse 2022-02-01Sandra Berggren
2021-12-21  Schottis ef Emil Karstedt schottisLapplandeft Sandra Berggren2021-12-14Sandra Berggren
2021-11-09  Bastuvalsen valsVärmlandMats Eden, Groupa2021-09-07Liv
2021-11-08A Polska efter Minu-Per polskaOrsa 2009-02-02Anna Wahren
2021-09-12  Storpolska från Ore, "Klimpen" polskaDalarnaAv Timas Hans2021-08-24Liv
2021-08-25  Rudskogavalsen valsVärmland 2021-08-24Marianne
2021-06-08  Menuett ef Lars Larsson menuettKumlaef Mia Marin2021-06-08Tonya
2021-05-03A Slängpolska nr 13 eft Gustaf Landin SlängpolskaVästmanland, Möklintaeft Gustaf Landin2021-04-27Liv
2021-02-23  Direktörsvalsen ValsJämtland 2011-11-28Sara-Maria, Marie
2021-02-23  Fastän polskaVärmlandMats Eden, Groupa2021-02-23Marie
2021-02-23A Julian Johnsson Old timeUSAeft Lena Johnsson2021-02-23Liv
2020-12-27A Ryttarpolska PolskaHälsingland 2010-02-08Klas
2020-12-08A Pelikvalsen valsVästerdalarnaeft Leijsme Per2015-02-26Jalle H
2020-12-081/på priolistan Sörmländsk storpolska SlänpolskaSörmland 2009-03-16Mattias Lundblad
2020-12-02triolpolska Polska efter Isak Isaksson  Jämtlandeft Lasse Sörlin2020-05-12Marie
2020-10-20  Snoa eft Kjell-Erik Eriksson snoaJämtlandeft Kjell-Erik Eriksson2020-10-20Lukas
2020-10-05  Polska från Malung polskaDalarnaMikael Marin2015-08-27Tonya
2020-09-01A Morasystern Polska efter Hinspojkarna.2007-05-28Sara
2020-09-01A Erkgärdsmats el Malungslek 1 springlekGrimsåker, Malung 2020-09-01Marie
2020-08-30A Vals från ön Valsumeå 2013-03-21Gunnar L.
2020-08-25A Lillasystern polskaTradFinns på Boot s skiva2019-12-03Marie
2020-08-25A Mormors brudpolska polskaEnvikenW. Hedlund2020-03-24Liv
2020-08-25  Polska efter Göran Månsson SenpolskaMedelpad 2009-01-26Nina Grigorjeva
2020-08-25A Polska eft Spelborgen Borgen 1 polskaMedelpad 2019-05-07Liv
2020-08-25A Polska efter Erik SpelBorgen Borg polskaMedelpadeft Erik SpelBorgen Borg2019-09-17Liv
2020-06-02A Irländsk vals Vals  2007-12-10Sara Å
2020-03-10  Finnskogspolser 1+2 eft Mats Berglund finnskogspolsVärmlandeft Jon Andersson2020-02-19Marie
2020-02-11A I skymningen på ett hotell valsFinnlandKonsta Jylhä2019-08-20Marie c
2020-02-11A Polska ef Lorenz Brolin polskaSkåne 2019-11-26Linnea
2020-01-07A Schottis eft Mia Marin schottis--2019-09-24Tonya
2019-12-03  Yrsnö schottisVärmlandMats Edén2016-02-05Marie
2019-11-18A Styrlander Slängpolska  2006-10-01Jon
2019-11-05A Nåspolskan Polska  2001-01-01Anna W
2019-11-05A Grind Hans Jäspôdspolska Polska  2007-02-05Erik& Marie
2019-11-05A Vals eft Spelborgen Borg valsMedelpadeft Spelborgen Borg2019-05-28Liv
2019-10-01A Pikuvalsi valsFinland 2019-09-10Tonya
2019-05-21  Polska mot trötthet polska eft Jonas Hjalmarsson2019-05-21Tonya
2019-05-14A Drevsjövalsen Vals  2006-01-15Anna Wahren
2019-05-08  Polska efter LappNilas Poska  2019-02-19Linnea
2019-03-27  Slängpolskemedlyt Slängposlkor Jana2011-09-12Stina S.
2019-01-08A Halling eft Johan Hultsäter HallingNorgeutlärd av Mats Berglund2019-01-08Liv och Marie
2019-01-08A Reinländer eft Henrik Granlund reinländerNorgeutlärd av Mats Berglund2019-01-08Marie och Liv
2018-12-18A Vals eft Nylandspojkarna valsBingsjöutlärd av Reidar Hammarsten på Skeppis2018-10-19Tonya o Liv
2018-12-05A Matti Karis brudpolska polska Sören Johansson2016-11-10Alva Granström
2018-10-23A Halling efter Per Lööf HallingEkshärad 2015-04-23Magdalena
2018-06-05A Dimmisjonspols Rörospols Sturla Eide2007-03-26 
2018-05-08  Schottis ef Eugenia Morén schottisVästerbotten 2018-05-08Alva Granström
2018-05-02  Pollonäs från Västerbotten slängpolska  2018-01-23Alva Granström
2018-04-04A Bitterljuvheten vals Alva Granström2018-02-20Alva
2018-04-03A Leken hass Henning Tröen e J. Hjalmarsson RörospolsRöros 2001-01-01Kajsa
2018-04-03A Reinlender av Sven Nyhus schottisNorgeSven Nyhus2018-04-04Hege
2018-03-25A Polska efter Alfred NIlsson polskaMarsvik, Västerbotten 2018-03-20Alva Granström
2018-02-27  Kärlekspolskan PolskaVännäsUlrika Frölander2018-02-27Tonya
2018-02-06A Slängpolska efter Apelqvist slängpolskaSödermanlandef Patrik Andersson2017-12-05Alva Granström
2017-10-24A Polska ef Heman Strömberg PolskaMalung 2017-09-12Alva Granström
2017-10-17  15-årspolskan av Viksta Lasse polskaUpplandViksta Lasse2017-08-29Tonya
2017-10-17A Maries snoa SnoaHökarängenav Emma Eriksson2017-10-17Marie
2017-10-10A Polska 2 efter Herman Strömberg PolskaMalug 2017-10-10Alva Granström
2017-05-18  Hökpers vals valsFlodaLars Hökpers2017-05-18Tonya
2017-03-02A Senpolska efter Kristina Moberg senpolskaHärjedalen 2017-02-23Tonja
2017-03-02A Pollonäs ef Gustav Landin PollonäsVästmanlandef Carina Normansson2017-03-02Liv
2017-03-01A Klockarpolska polskaFredrikaElsa Siljebo2016-09-15Alva Granström
2017-03-01A Skuvpolska polskaVästmanland 2016-08-25Liv och Marie
2017-03-01A Pollonäs polloläsSmålandefter Mia Marin2015-11-26Tonya L
2017-03-011/på priolistan Talgoxen SchottisFinland 2009-05-05Emma Eriksson
2017-02-16A Schottis efter Alva schottis  2016-09-15Alva Granström
2016-12-01  Julottan polkaSaxdalenMats Wallman2016-12-01Marie
2016-08-25  Polska efter Futter-Petter2 PolskaVästmanland 2016-08-25Liv och Marie
2016-08-25  Polska efter Futter-Petter1 polskaVästmanland 2016-08-25Liv o Marie
2016-05-19  Lyckomarschen MarschHälsinglandTore Härdelin2016-04-21Isak Bergström
2016-04-07  Ejdervalsen valsStockholmEmma Eriksson2013-10-17Emma E
2016-03-17A Vispolska från Forsa vispolskaHälsinglandeft Johan Ersson2016-02-11Isak Bergström
2015-11-18A Schottis efter Munter-Johan polskaJämtland 2015-11-05Marie o Ulrika
2015-09-24A Swannanoa waltz valsAmerika 2015-09-17Magdalena
2015-09-03  Polska efter Hjälmpelle polska  2015-09-03Tonya
2015-04-23  Polska efter Finn-Pål slängpolska?  2015-04-16Tonja
2015-04-12  Reinländer från Norge  Norge 2015-04-26Jalle
2015-03-26A Vi drack och vi dansade PolskaSärnaefter Skår Arvid Olsson2015-03-12Jonas Hjalmarsson
2015-02-19A Reinländer ef Gunnar Berge ReiniländerNorgeÅnund Egeland2015-02-19Jalle
2015-02-05A Jämtexpressen jämtpolskajämtland 2015-02-05Jonas Hjalmarsson
2015-01-31A Älvdalspols, Polska efter Pål-Karl PolsÄlvdalen 2015-01-15Jalle
2015-01-15  Dansa med dig ValsSlsidanJana2015-01-15Jana
2014-11-20  Polska efter Afzelius polskaVästergötlandeft Afzelius2014-11-20Hanna
2014-11-09  Polska ef Olof Andersson, Eda polskaVärmlandOlof Andersson2014-11-06Marie o Anna
2014-10-16  Slängpolska från Mörkö slängpolskaSörmlandHörd på Skeppis/ef Patrik Andersson2014-10-16Erland Westerström
2014-10-16  Trängsel schottis/slängpolskaStockholmErland Westerström2014-10-16 
2014-10-09  Schottis ef Anders Hellström SchottisVästerbottenefter Anders Hellström2014-10-09Andreas Bagge
2014-10-02  Gammelhurv från Lima polskaLimaefter Kalle Almlöf2014-10-02Anna
2014-10-02  Nattskift i pizzafabriken SchottisMalungJulia Poland2014-10-02Anna
2014-10-02  Elinas polska polskaMalungKalle Almlöf2014-10-02Marie
2014-09-11  Namnlös välkänd polska    2014-09-11Marie Edling
2014-04-10  Gustavs menuette MenuettSmålandGustav ....efter Mia Marin2014-04-10Helena
2014-04-03  Tidlösa valsen ValsUpplandPeter Puma Hedlund2014-04-03Jenny Franke
2014-03-13  Vårvindar friska Polska  2014-03-13Andreas Bagge
2014-03-05  Turen till Paris Schotis Sturla Eide2011-03-20Peter
2014-02-27  Polska efter Nikes Tursen PolskaVästerbotten 2014-02-27Gunnar
2014-02-03A Polska efter Ossian Eklund PolskaJämtland 2006-11-01Mathilda
2014-02-03A Slängpolska från Mörkö SlängpolskaSödermanland 2009-05-04Linus
2013-12-05  Bjällran Schottis/Polkett?Västerbotteneft Hasse Jonsson2013-12-05Emma
2013-05-04  Det fulsnygga djuret polskaStockholm 2013-01-31Gunnar
2013-05-02  Ninas Halling Halling--2013-05-02Nina
2013-05-02  Edholm SchottisÅngermanlandAnders Eriksson2013-04-25Marie
2013-04-18  Holkschottis SchottisFalun?Reidar Sjödén2013-04-18Emma
2013-03-10  Mor Amandas Polska polskaHälsninglandEmil Olsson2013-03-07Anna Wahren
2013-03-10  Kväsarvalsen ValsStockholmArthur Högtedt2013-03-07Peter A
2013-02-28  Skravapolska polskaJämtlandErik Nischa2013-02-21Peter A
2013-02-05  Istukaa Schottis  2013-01-31Emma
2013-01-24  Polska efter Jonk Jonas polskaMedelpad 2013-01-24Mats
2013-01-24  Norsken, pols PolsNorge 2013-01-24Julia
2013-01-07A Polsmedley 1 (Amerikaturen, Funäsdalingen) Pols  2006-09-16Pippi
2013-01-07A Polsmedley nr 2 Rörospolser  2007-09-03Jon Magnusson
2013-01-07A Gammal rheinländer, Jät Schottis  2007-09-10Jon Magnusson
2013-01-07A Böl Olles schottis Schottis  2006-01-01Torbjörn
2012-11-08  Mössens julafton SchottisNorgeAlf Pröysen2012-11-08Gunnar
2012-11-08  Engelsk julsång SchottisEngland 2012-11-08Gunnar och Frida
2012-11-02  Foxhunters Slip jigIrland 2012-10-25Mats
2012-10-18A Gubbarschottis SchottisBohuslän 2008-08-25Robert&Kerstin
2012-10-04på priolistan "Engelskamedly" EngelskaSkåne 2011-11-07Sara och My
2012-10-041 Med Ludvig i sekken ValsNorgeIngunn Bjørgo2009-11-16Robert
2012-09-20A/på priolistan Slängpolska från Fogdö SlängpolskaSörmland 2011-09-12Linus
2012-08-23  Vals från Canada ValsÖsterrikeefter "Stoffi"2012-08-23Jana
2012-03-19B/på priolistan Back Marit Finnskog  2007-05-14Jon
2012-03-19A/på priolistan Polska från Åland / 1814:2 Slängpolska  2006-10-12Ida
2012-03-191/på priolistan Hestekaren SchottisNorgeIngunn Bjørgo2009-11-16Robert
2012-03-191/på priolistan Finnskogsmedley Finnskogspols  2001-01-01Eva & Jens
2012-03-19på priolistan? Vals Dekadans ValsStockholmav Sara-Maria2010-10-18Sara-Maria
2012-03-19på priolistan? Vänkärim polska Andy May , Baltic crossing2011-10-17S
2012-03-19A/på priolistan Rövarschottis schottisStuvstaRobert Boström2011-05-09Jenny
2012-03-191/på priolistan Drömslottet polska Louise Schultz2010-11-29Robban
2012-03-19A/på priolistan Ornunga2 PolskaOrnunga 2011-09-05Robert
2012-03-19på priolistan Polska efter Sjungar Lars Larsson PolskaLima 2011-10-24Marie
2012-03-19på priolistan Fly  IrlandBrian Finnegan2012-02-16Marcus och S
2012-03-08  Sommarsolstånd GånglåtStockholmSofia2012-03-08Sofia
2012-03-08  Skänk en slant Skänklåtokänt ursprungTrad2012-03-08Sofia
2012-01-09  Spellista Polskedansarna 12/1    0001-01-01 
2011-09-01A Urgammal polska eft Gammel-Spaken polskaSärna 2011-05-07Jonas Hjalmarsson
2011-05-07A Reinländer eft Berge reinländerNorge 2011-05-07Jonas Hjalmarsson
2011-05-07A Hambreus polska polskaOrsa 2011-05-07Jonas Hjalmarsson
2011-05-07A Isak Anders polska polskaÄlvdalen 2011-05-07Jonas Hjalmarsson
2011-04-031 Jönåkersvalsen Vals  2011-01-09Sofia
2011-04-031 Knappen ValsSörmlandRobert2010-09-14Robert
2011-04-031 Schottis efter Patrik Andersson Schottis  2010-09-04Jens Askengren
2011-04-03C Pål Karls polska Polska  2007-05-21Torbjörn
2011-04-03L Spellistor Kaliningrad    2001-01-01 
2011-04-03Spelning Sonus - Live    2010-04-26 
2011-04-03Spelning Sonus - 8 Greatest Hits    2010-03-21 
2011-04-03reklam Affisch: 4 Flyers PDF Jens Askengren2010-08-08 
2011-04-03reklam Affisch: Spelar du ett instrument PDF Jens Askengren2010-08-08 
2011-04-03reklam Affisch: Musikanter sökes PDF Jens Askengren2010-08-08 
2011-04-03reklam Affisch: Knätofs PDF Jens Askengren2010-08-08 
2011-04-03reklam Affisch: Spelberoende PDF Jens Askengren2010-08-08 
2011-04-03reklam Affisch: Orginal ZIP Jens Askengren2010-08-08 
2011-04-03A Polska efter Janisa Per polskaOrsaeft Björn Ståbi2009-01-12Anna Wahren
2011-04-03A Griffenfeldts schottis    2009-09-20 
2011-04-03A Polska från Svenarum PolskaSmåland 2009-09-20Jenny Tidman
2011-04-03A Stenselepolskan polskaVästerbotten 2010-11-15Andreas
2011-03-27C Lycko Zidén snoa  2007-11-05pippi
2011-03-27C The butterfly PolskaIrland 2009-12-14Aishling
2011-03-27C Irish slide PolskaIrland 2009-12-14Aishling
2011-03-27  Rephelg med Patrik Andersson    2011-03-26 
2011-02-28  Doppingen Slängpolska  2011-02-28 
2011-02-28  slängpolska efter andreas slängpolska  2011-02-28 
2011-01-23  Puken spelte da Grue-kjerka brann FinnskogspolsNorgeetter Jon Östhaug2010-01-11Johan
2011-01-17  Polska efter Erik Nilsson polskaJämtlandeft klarinettspelman Erik Nischa Nilsson2011-01-17Ulrika Djerw
2011-01-10  Okänd låt  Västergötland? 2011-01-09Jana
2010-11-15  Fredriks schottis schottis Linnea2010-11-15Linnea
2010-09-05  Vikstavalsen ValsUpplandViksta Lasse2010-09-04Sonja Sahlström
2010-09-05  Masbopolkett PolkettUpplandeft Anders Sahlström2010-09-04Sonja Sahlström
2010-09-05  Erik Bolins Brudpolska PolskaUpplandErik Bolin2010-09-04Sonja Sahlström
2010-06-30  Troll och Älva SångAllan Edwall 2009-03-16Stina Bergström
2010-05-18  Högtidslåt gånglåtSödra DalarnaMats Wallman2010-05-17Sara-Maria
2010-05-18  Brostugan PolskaUpplandeft Bysk Kalle2010-05-17Jens
2010-05-03  Omas Per 2 SpringlekTransstrandEf Omas Hållhans Per Nilsson2010-05-03Jens
2010-03-03D Kreij Slängpolska  2001-01-01Jon
2010-02-20  Barnprogramschottis Schottis Jana Langenbruch2010-02-15Jana
2010-01-15  Livans polska Polska Robert Boström2009-04-13Robert
2009-12-25  Vals av Mattias Pérez Vals Mattias Pérez2009-11-30Peter Jonsson
2009-11-06  Spaken ValsSärnaAlmos Olof Olsson2009-11-02Nina och Jana
2009-09-22  Bubblare    2001-01-01 
2009-09-03  Gopolsen PolsNorge 2009-09-07Rebecka
2009-09-02  Chips with chips reiländer Mia Marin2008-05-16Mia Marin
2009-09-02  Jonas kärleksvals vals Robert Boström2009-08-31Robert
2009-06-14C Polska av Emil Olsson Polska Emil Olsson2007-08-27Torbjörn Wallin
2009-06-14Ö Polska efter Lissmyr Erik Polska  2001-01-01Jon
2009-06-14Ö Schottis from Häll SchottisHell 2001-01-01Torbjörn om ni vill
2009-06-03ny Vals efter Jan-Olov Olsson vals trad.2009-02-23Lisa Grotherus
2009-05-04A Säterpolska polskaSödra Dalarna 2009-01-19Anders Rohdin
2009-05-04A Helenas polska PolskaSaxdalenMats Wallman2009-01-19Anders Rohdin
2009-04-09  Rul Schottis  2009-03-30Sara och Jens
2009-04-06  Jöns Lars far PolskaBoda 2009-04-06Marie
2009-03-23Sonus live Guldspelningen    2009-01-10 
2009-03-19L Låtlista café 44 låtlista Marie och Lisa G2009-03-10 
2009-02-16L Emmas låtlista till guldspelningen   Emma Eriksson2009-01-06 
2009-02-03ny Polska efter Ljuder-Hans polskaVästerdalarna 2009-02-02Jonas och Christoffer
2009-01-20Ny Vals till Lars-Olof ValsSalaCarina Normansson2008-12-01Nina Gregorjeva
2008-11-28B Polska e. Vickes Johan Polska  2007-11-10Torbjörn
2008-11-28B Ringländer från Sundsjö SchottisJämtland 2008-05-26Jon
2008-11-28B Vals från Gudbrandsdalen vals  2007-11-05pippi
2008-11-28B Selims gånglåt Gånglåt/snoa  2007-11-19Jon
2008-11-28B Snoa efter Lasse Sörlin Snoa  2008-02-25Marie&Pernilla
2008-11-28B Erik Isaks PolskaHälsingland 2008-06-02Jon
2008-11-28B Polska efter Torbjörn Wallin Polska  2001-01-14Torbjörn Wallin
2008-11-28B Norsken Schottis  2007-11-01Kerstin
2008-11-28B Reinländer från Oakland Schottis Lasse Sörlin2008-05-01Anna Wahren
2008-11-28B Irländsk vals efter Åsa    2001-01-01 
2008-11-28L VM-låtar 2008    2008-10-06 
2008-11-28L Låtlista gammeldansspelning    2008-04-06 
2008-11-28GD Karispers polska HamboRättvik 2001-01-01 
2008-11-28B Ydre-polka PolkaYdre? 2008-01-25Rebecka
2008-11-28A Polska från Möklinta efter Robert Landin PolskaMöklintaEfter Robert Landin2008-04-05Carina Normansson
2008-11-28B Rot-Anders mazurka MazurkaMuskö, Södermanland 2008-02-11Linus
2008-11-28A Klezmer 1    2008-11-24Sofie Renemar
2008-11-28A Klezmer 2    2008-11-24Sofie Renemar
2008-11-28A Albansk låt  Albanien 2008-11-24Sofie Renemar
2008-11-28A Bomsickabom polka/snoaKatthult, SmålandLindgren/Riedel2008-11-03Stina
2008-10-20D Polska från Mora PolskaMora 2008-05-26Jon
2008-10-20B Lieman och lärkan Polska Musik: Bill Mc Chesney, Text: Stefan Demert2008-02-10Åsa
2008-10-20B Godzilla SchottisAlby, BotkyrkaTorbjörn Lindberg2006-10-09Torbjörn
2008-10-20C Polska efter Lapp-Nils, "Målargustav" Polska  2008-01-14Anna, Åsa
2008-10-20C Schottis efter Kjell-Erik Schottis  2008-01-21Robert, Jens
2008-10-20A Över sjö och land Hambo  2006-09-16Kajsa
2008-10-20A Rejländer av Nils Keyland Schottis,rejländerMangskog, VärmlandNils Keyland2008-01-10Robert
2008-10-15B Svängrumpa från Skåne efter Niklas Roswall efter Nils Kristensson Vals(svängrumpa)Skåne 2006-11-01Ida
2008-10-06A Springlek e Omas Per PolskaBerga, Transtrand, Dalarna 2008-09-08Rebecka
2008-09-04A Sto mi e milo Finnskogspols  2007-09-29Jon, Pippi, Ulrika
2008-09-04A Finnskogs pols eft Lilla Magnus Ås/nära Trysil finnskogspols  2007-09-17Rebecka/Marie
2008-07-12B Brudmarsch från Jämtland BrudmarschJämtland 2007-05-10Samuel
2008-07-12A Lilla härbresvalsen Vals  2006-01-03Jon
2008-05-27B Sunes schottis Schottis Sune von Knorring2006-09-15Robert
2008-04-18D Engelska av Niklas Roswall Engelska Niklas Roswall2007-01-15Jenny
2008-04-18C Vagnshusschottis SchottisÖsterbybruk 2007-01-15Ida
2008-04-18C Pajalapolka PolkaPajala 2006-01-16Robert
2008-03-17D Coal Harbor Bend Amerikansk "Old-Time"  2001-01-01Emma
2008-03-14B Trollpolska Boda-PolskaBoda 2006-12-04Robert
2008-03-14B Luffarschottis Schottis Karin Hjelm2006-01-09Robert
2007-09-04B Donat Slängpolska  2006-02-17Jon
2007-09-04C Jämtpolska e. Kjell-Erik E. Polska  2007-05-21Torbjörn
2007-09-04B Steffaleken Rörospols  2001-01-01standard
2007-09-04C Smed-Jens Vals  2001-01-01Anna
2007-09-04C Vals efter Olle Falk Vals  2006-11-01Mathilda
2007-09-04D Bohlinpolkett Polkett  2006-01-03Ida
2007-09-04D Slängpolska fr Gotland Slängpolska  2006-11-01Jens
2007-09-04D Gigue    2001-01-01Jon
2007-09-04D Boanopstekker    2007-01-15Anne-Wietske
2007-09-03A Gudmundsäter Polska  2001-01-01Jon
2007-02-13C Engelska fr Nättraby Engelska  2001-01-01Jon & Kajsa
2007-02-12C Engelska från Tolg Engelska  2001-01-01Jon & Kajsa
 


Skip Navigation Links
548 52